Допомога в отримання позики від частного інвестора в україні

Пунктом ПКУ встановлено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Винятки, передбачені цим підпунктом, не поширюються, зокрема, на виплату грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку).

Поворотна фіндопомога: отримання, облік та оподаткування

У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку поверне таку поворотну фінансову допомогу або її частину надавачу, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому з метою оподаткування платник податку не нараховує умовні проценти.

Поворотна фінансова допомога як інструмент поповнення

Законодавство не встановлює будь-яких обмежень щодо осіб, які є сторонами договору позики. Тому позикодавцем та позикоотримувачем можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти. Чинним цивільним законодавством не передбачено обмеження також і суми позики.

Поворотна фінансова допомога, позики

Форму Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва затверджено наказом Мінагрополітики від р. № 777. Сума безповоротної фіндопомоги (оскільки вона відображається у складі доходів) включатиметься до показника рядка 7 «Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника» цього Розрахунку.

Описаний у запитанні вид допомоги є складовою заробітної плати. Згідно з пп. ПКУ заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платникові податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Згідно з п. 5 П(С)БО 65 «Дохід» дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Наприклад, якщо позичальник вчасно не повернув суму позики, то він зобов 696 язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 6 ст. 6555, ст. 675 ЦК України).

в) виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а також у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків потребує доступу до державної таємниці — п. 7 ст. 95 КЗпП

Якщо позика надається (повертається) готівкою, замість рахунка 866 використовується рахунок 856 «Каса в національній валюті».

Хочете отримати потрібну суму-Не проблема. Складна ситуація-дзвоніть. Допомога в отриманні кредиту. Паспорт РФ. Можливість приїхати до Москви (для регіонів). З відкритими простроченнями допомогти не зможемо. Всю детальну інформацію можна дізнатися за телефоном.

Статус надавача позики, на відміну від юрособи-позичальника, для підприємця-позичальника не має значення. ФОП у своїй господарській діяльності враховує тільки норми ст. 677 ПКУ, якою не встановлено спеціальних норм для оподаткування фіндопомоги залежно від кого вона була отримана.

У декларації платника ЄП — фізособи неповернену суму ПФД слід відобразити у складі загальної суми доходу в рядку 76. Окремо ця сума буде складовою рядків 56, 56 або 66, 67, чи 66, 67 залежно від групи та ставки платника ЄП. Але якщо такий дохід буде пов'язаний з перевищенням граничної суми, це відобразиться в іншому рядку: 57, 57, 68, 68, знову ж таки залежно від групи платника ЄП.