Фінансова допомога без відказів

9. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління благодійних організацій.

3закон україни про благодійну діяльність та благодійні

6. Органами управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, виконавчий орган і наглядова рада.

Про благодійну діяльність та благодійні організації

7. Члени органів управління благодійної організації можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.

Батьківська сторінка - Південний ліцей Харківської

Цілями фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, юридичним особам приватного права.

6. Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

в абзаці третьому слова "статті 9 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" замінити словами "статті 8 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

8. Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

6. Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність у порядку, встановленому законом.

Назва: Закон Верховної Ради України від № 5578-VI Про благодійну діяльність та благодійні організації

Орган, що видав: Верховна Рада України

7. Обмеження щодо політичних партій, кандидатів на виборні посади на державній або іншій публічній службі як суб'єктів благодійної діяльності визначаються законами України.

7. Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів щодо спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв валютних цінностей на лікування осіб із тяжкими хворобами.